ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΑΤΡΟΒΟΥΝΙΟ

Με στόχο την βελτίωση της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε Συνεκπαίδευση μεταξύ Τμημάτων Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας-Μαυροβουνίου

 

 

Συνεκπαίδευση μεταξύ προσωπικού Ειδικών Δυνάμεων της Ιης Μεραρχίας Πεζικού (Ι ΜΠ «Σμύρνη») και αντίστοιχου τμήματος του Μαυροβουνίου πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 14 έως 20 Απριλίου 2019.

Η δραστηριότητα είχε ως στόχο την βελτίωση της συνεργασίας και του επιπέδου συναντίληψης μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ η αντιπροσωπεία του Μαυροβουνίου είχε επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσει την Επιχειρησιακή Εκπαίδευση τμημάτων της Ι ΜΠ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΑΤΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΑΤΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΑΤΡΟΒΟΥΝΙΟ