ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Απάντηση από τον ΥΕΘΑ για το επιδόμα παραμεθορίου και την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΕΜΘ

Στην απάντηση του ο ΥΕΘΑ επικεντρώνεται στις κινήσεις που αναμένονται από το Υπουργείο Οικονομικών και τις πρωτοβουλίες του ΥΠΕΘΑ.

Δείτε τι λέει:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με θέμα «Καταβολή επιδόματος παραμεθορίου και αποζημίωσης νυκτερινής απασχόλησης. Επίλυση βαθμολογικού προβλήματος Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας και ηλικιακών ορίων αποστρατείας τους.» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχήν και αναφορικά με το επίδομα της παραμεθορίου οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι η χορήγησή του είχε διακοπεί επί κυβερνήσεως ΝΔ- ΠΑΣΟΚ και η επαναχορήγησή του υπήρξε μία από τις πρώτες ενέργειες της παρούσας κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ.

Στην παρούσα φάση εκ μέρους του ΥΠΕΘΑ έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προς το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εξασφαλιστούν όλες οι απαιτούμενες πιστώσεις για τον ΚΑΕ 0438, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Γενικών Επιτελείων, για την αναδρομική καταβολή του επιδόματος από 1-1-2017 και μάλιστα με εφάπαξ καταβολή του ποσού. Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί η χορήγησή του µε τη μισθοδοσία µηνός Μαρτίου 2018, η οποία καταβάλλεται έως 27 Φεβρουαρίου 18.

Σε ό,τι αφορά στην αποζημίωση της νυκτερινής απασχόλησης επίσης ανελήφθησαν ενέργειες, δια του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς αποτελεί προαπαιτούμενο για την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ. Με την απόφαση αυτή θα δοθεί ο εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου «Νυχτερινή Απασχόληση» ενώ θα καθορισθούν επακριβώς οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι, προϊόν μελέτης πολλών παραμέτρων λόγω των ιδιαιτεροτήτων εκάστου Κλάδου, σε συνδυασμό με τις πιστώσεις που θα εγγραφούν από το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς θα καθοριστούν και οι λεπτομέρειες ισχύος αυτής.

Ως προς το «χρόνιο βαθµολογικό πρόβληµα των ΕΜΘ», µε το άρθρο 2 του Ν.4494/17 (Α΄165) προβλέφθηκε η δυνατότητα απονοµής αποστρατευτικού βαθµού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων σε εθελοντές και εθελόντριες µακράς θητείας βαθµού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία και έχει ήδη προωθηθεί στην ηγεσία σχέδιο προεδρικού διατάγµατος, κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης.

Ως προς το ζήτηµα, της αυτεπάγγελτης αποστρατείας των ΕΜΘ-ΕΠ.ΟΠ., βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάληψης σχετικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας, κατόπιν εντολής μου όπως άλλωστε έχω δεσμευτεί.

LEAVE A REPLY