Χρήμα, φόροι, φορολογία

Τα “ραβασάκια” με τον ΕΦΚΑ θα αρχίσουν να έρχονται τις επόμενες ημέρες και στους στρατιωτικούς. Ο Ηλίας Νατσιούλας αναλύει τι έχουν να περιμένουν

Του Λγου ε.α (Ο) Ηλία Νατσιούλα,

Γνωρίζεται, με αφορμή ερωτημάτων για τα αναλυτικά φύλλα μισθοδοσίας μηνός Φεβ και τα νέα ποσά που φαίνονται στις μηνιαίες αποδοχές «ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» και αυξάνουν το καταλογιστέο ποσό ότι, από 1-1-2017 οι στρατιωτικοί υπάγονται και αυτοί στο ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και το ποσοστό εισφορών για σύνταξη ανέρχεται σε 10% επί των αποδοχών που υπολογίζεται.

Από το ποσοστό αυτό το 6,67% θα το καταβάλλει ο στρατιωτικός, παραμένει δηλαδή όσο ήταν μέχρι 31 Δεκ 2016 και το επιπλέον 3,33% θα το καταβάλλει ο εργοδότης. Αυτό το ποσοστό που καταβάλλει ο εργοδότης φαίνεται και στις κρατήσεις. Προστίθεται στις αποδοχές, αφαιρείται από τις κρατήσεις και δεν υπάρχει καμία επίπτωση στις αποδοχές. Τα αναδρομικά αφορούν το μήνα Ιαν 2017.

Από 1-1-2018 το ποσοστό του εργοδότη θα γίνει 6,67%, από 1-1-2019 θα γίνει 10% και από 1-1-2020 θα ανέλθει σε 13,33%. Συνολικά δηλαδή θα ανέλθει σε 20% μετά την 1-1-2020, εκτός απροόπτου και μελλοντικών αλλαγών. Αυτό είναι με σημερινά δεδομένα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι 31 Δεκ 2016 για την αναγνώριση πλασματικών ετών ο στρατιωτικός κατέβαλλε το ποσοστό 6,67% και από 1-1-2017 με την υπαγωγή και των στρατιωτικών στον ΕΦΚΑ ο στρατιωτικός θα καταβάλλει το άθροισμα του ποσοστού εργαζομένου και εργοδότη.

Δηλαδή εφόσον επιθυμεί θα ο στρατιωτικός αναγνώριση πλασματικών θα καταβάλλει από:

  • 1-1-2017 ποσοστό 10%
  • 1-1-2018 ποσοστό 13,33%.
  • 1-1-2019 ποσοστό 16,67% και
  • 1-1-2020 και μετά ποσοστό 20%.

Για παράδειγμα έστω ότι στρατιωτικός ήθελε να αναγνωρίσει πλασματικά έτη το 2016 και κατέβαλλε ποσό πχ 100 € το μήνα.
Αν άλλος στρατιωτικός αποφασίσει να τα αναγνωρίσει το 2017 θα καταβάλλει 150€ το μήνα.
Αν επιλέξει το 2018 θα καταβάλλει 200€ το μήνα.
Αν αποφασίσει να τα αναγνωρίσει το 2019 θα καταβάλλει 250€ το μήνα.
Για μετά το 2020 θα καταβάλλει 300€ το μήνα.

Τα παραπάνω αφορούν αναγνώριση πλασματικών ετών και ισχύουν με σημερινά δεδομένα. Αύριο δεν ξέρουμε τι ξημερώνει, ποιος κυβερνά και τι αλλαγές προς το καλύτερο ή το χειρότερο μπορούν να επέλθουν.

Εκκρεμεί επίσης και η κατάθεση νέου μισθολογίου για τα στελέχη των ΕΔ που δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα περιλαμβάνει, παρά μόνο διαβεβαίωση από τους κυρίους Καμμένου και Βιτσα, με το ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις από τις υφιστάμενες αποδοχές.

 

LEAVE A REPLY