Ουδέτερες ξίφη

Κρίσεις 2017: Αυτό είναι το ΠΔ με τις τακτικές κρίσεις έτους 2017-18 για τους ΠΛΩΤΑΡΧΕΣ, που κρίθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού.

 

 

1. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 26 του ν.3883/10, τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2017-18 και οφειλόμενης τακτικής κρίσης έτους 2016-17, Πλωταρχών του Πολεμικού Ναυτικού, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού σύμφωνα με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 1 από 10-04-2017, της 1ης συνεδρίασής του, ως ακολούθως:

α. Πίνακα οφειλόμενης τακτικής κρίσης έτους 2016-17, «Προακτέου κατ΄ εκλογή»
Πλωτάρχη, Μάχιμου Μασούρα Κωνσταντίνου του Παναγιώτη (ΑΜ-2372).

β. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Μαχίμων:

Ολόκληρο το Προεδρικό Διάταγμα εδώ ΠΛΩΤΑΡΧΕΣ

LEAVE A REPLY