Στρατός

Κρίσεις 2017: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των προακτέων κατώτερων αξιωματικών που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Δημήτρης Βίτσας. Δείτε ποιοι προάγονται

Δείτε τη σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε το πρωί της Τετάρτης.

Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας

Κυρώνουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, τους παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων 2017-2018, που συντάχθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’ αριθµό «3»:
α.  Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Όπλων:
(1) Πεζικού Γετερίδη Φωτίου του ∆ηµητρίου ΑΜ:56191
(2) Πεζικού Στρατηγού Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:56198
(3) Πυροβολικού Κούτσικου ∆ηµητρίου του Χρήστου ΑΜ:56202
(4) Αεροπορίας Στρατού Παλάντζα Μιχαήλ του Σωτηρίου ΑΜ:57365
(5) Πεζικού Παπαδόπουλου Ηλία του Γεωργίου ΑΜ:56206
(6) Πεζικού Μπασδέκη Λαζάρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:56207
(7) Πεζικού Βαρελά ∆ηµητρίου του Χρήστου ΑΜ:56218
(8) Μηχανικού Ρουβέλα Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:56222
(9) Αεροπορίας Στρατού Κατέρη  Χρυσοστόµου  του Παναγιώτη
ΑΜ:56235
(10) ∆ιαβιβάσεων Τριανταφύλλου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:56256
(11) Πεζικού Σκολίδη Γεωργίου του Ανδρέα ΑΜ:56286
(12) Πεζικού Τσιώκου Παναγιώτη του Αθανασίου ΑΜ:56293
(13) Μηχανικού Σόρκου Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:56305
(14) Πεζικού Ηλιάδη Κυριάκου του Παύλου ΑΜ:56309
(15) Πεζικού Γκόλια Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:56310
(16) Πεζικού Καϊνού Ευστρατίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:56321
(17) ∆ιαβιβάσεων Κολυβά Σπυρίδωνα του Αναστασίου ΑΜ:56334
(18) ∆ιαβιβάσεων Σβάρνα Παναγιώτη του Νικολάου ΑΜ:56343

 
– 2 –
(19) Αεροπορίας Στρατού Γαργάλα Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:56349
(–) Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Μπαλή Ευθυµίου του Παναγιώτη
ΑΜ:56356
(–) Ιππικού  Τεθωρακισµένων  Ελαφράς  Υπηρεσίας  Ανθόπουλου
Άνθιµου του Μητροφάνη ΑΜ:56357
(–) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Βέργου Αναστασίου του Παναγιώτη
ΑΜ:56269
(20) Αεροπορίας  Στρατού Τουρλιούµη Θεοδώρου του Βασιλείου
ΑΜ:56671
(–) Πυροβολικού  Ελαφράς  Υπηρεσίας  Σαββίδη  Γεωργίου  του
Πασχάλη ΑΜ:56954
(21) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Καφαλούκου Κωνσταντίνου του Ευσταθίου
ΑΜ:56483
(22) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Παχιού  Βλάσιου  του Τριαντάφυλλου
ΑΜ:56486
(23) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Σταφυλαράκη Εµµανουήλ του Στυλιανού
ΑΜ:56489

 

  • Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισµένων Μπολµποτζή Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:56504

 

  • Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισµένων Γκέκα Ιωάννη του Χαραλάµπους ΑΜ:56511

 

  • Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισµένων Τατσίδη Τάκη του Βασιλείου ΑΜ:56519

 

  • Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισµένων Νικηφορίδη Χαραλάµπους του Στυλιανού ΑΜ:56520

 

(–) Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Βατζίκα Μιχαήλ του Νικολάου ΑΜ:56525

(28) Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Αποστολάκη ∆ηµητρίου του
Παναγιώτη ΑΜ:56531
(29) Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Μάνιου Αποστόλου του Βασιλείου
ΑΜ:56533
(30) Αρχιτεχνιτών Μηχανικού Παραστατίδη  Σάββα του Νικολάου
ΑΜ:56542
(31) Αρχιτεχνιτών Μηχανικού Χασεκίδη Παναγιώτη του ∆ηµητρίου
ΑΜ:56543
(32) Αρχιτεχνιτών Μηχανικού Καστανιώτη Κωνσταντίνου του Νικολάου
ΑΜ:56547
(33) Αρχιτεχνιτών ∆ιαβιβάσεων Παπαδόπουλου Γεωργίου του Αδάµ
ΑΜ:56548
(34) Αρχιτεχνιτών ∆ιαβιβάσεων Μαρινόπουλου Κυριάκου του
∆ηµητρίου ΑΜ:56550
(35) Αρχιτεχνιτών ∆ιαβιβάσεων Πάνου Κωνσταντίνου του Νικολάου
ΑΜ:56551
(36) Αρχιτεχνιτών ∆ιαβιβάσεων Μηνά ∆ηµητρίου του Βασιλείου
ΑΜ:56556
(37) Αρχιτεχνιτών ∆ιαβιβάσεων Γρηγοριάδη Θεµιστοκλή του
Κωνσταντίνου ΑΜ:56561
(38) Αρχιτεχνιτών ∆ιαβιβάσεων Κριαρά Κωνσταντίνου του Αλέξιου
ΑΜ:56568
(–) Αρχιτεχνιτών  ∆ιαβιβάσεων  Ελαφράς Υπηρεσίας Πατσατζή

 

Γεωργίου του Αλεξάνδρου ΑΜ:56571

  • Φροντιστών Πεζικού Κωνσταντουράκη Εµµανουήλ του Γεωργίου

 

ΑΜ:56458

(–) Φροντιστών Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μαδεµτσόγλου Ισαάκ του Κωνσταντίνου ΑΜ:56459

(40) Φροντιστών Πεζικού Μπουρλή Γεωργίου του Ιωάννη  ΑΜ:56471

(41) Φροντιστών Πυροβολικού  Ιορδανίδη Αναστασίου του Βασιλείου

ΑΜ:56649
(42) Φροντιστών Πυροβολικού Ιατρού Στέργιου του ∆ηµητρίου
ΑΜ:56474
(43) Φροντιστών Τεχνικού Ζυγουλάκη Νικολάου του Χρήστου
ΑΜ:56477
(44) Φροντιστών Πεζικού Μάστου Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:56482
β.  Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Σωµάτων:
(1) Τεχνικού Καρβούνη Θωµά του Αντωνίου ΑΜ:56359
(2) Τεχνικού Αντωνιάδη Παναγιώτη του Χρήστου ΑΜ:56362
(3) Τεχνικού Κουκουτσέλου Γεωργίου του ΚωνσταντίνουΑΜ:56369
(4) Τεχνικού Κούτσικου ∆ηµητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:56370
(5) Τεχνικού Γκαγκάρα Γεωργίου του Παντελή ΑΜ:56371
(6) Τεχνικού Χιωτέλη Ιωάννη του ∆ηµοσθένη ΑΜ:56383
(7) Εφοδιασµού Μεταφορών Μουζακιάρη Χρήστου του Νικολάου
ΑΜ:56388
(–) Υλικού Πολέµου Ελαφράς Υπηρεσίας Καραχάλιου Γεωργίου του
∆ηµητρίου ΑΜ:56404
(–) Έρευνας Πληροφορικής Ελαφράς Υπηρεσίας Αργύρη Γεωργίου
του Αντωνίου ΑΜ:56432
(8) Αρχιτεχνιτών Υγειονοµικού Τηλελή Ηλία του Παναγιώτη
ΑΜ:56419
(9) Αρχιτεχνιτών Υγειονοµικού Τσαρή Αντωνίου του ∆ηµητρίου
ΑΜ:56420
(10) Αρχιτεχνιτών Υγειονοµικού Παπαδόπουλου Αναστασίου του
Σωτηρίου ΑΜ:56422
(11) Αρχιτεχνιτών Υγειονοµικού Κολιώνη Χρήστου του Θωµά
ΑΜ:56425
(12) Αρχιτεχνιτών Υγειονοµικού Καραµπέρη Βασιλείου του Θωµά
ΑΜ:56427
(13) Αρχιτεχνιτών Κτηνιατρικού Υλικού Θεοχαρίδη ∆ηµητρίου του
Κωνσταντίνου ΑΜ:56429
(14) Αρχιτεχνιτών Κτηνιατρικού Υλικού Γιαννή Νικολάου του Γεωργίου
ΑΜ:56430
(15) Αρχιτεχνιτών Τυπογράφων Μαναράκη Γεωργίου του ∆ηµητρίου
ΑΜ:56572
(16) Στρατιωτικών Γραµµατέων Παντουβάκη ∆ηµητρίου του
Αθανασίου ΑΜ:56446
(17) Στρατιωτικών Γραµµατέων Τουλκερίδη Ιωάννη του Αλκιβιάδη
ΑΜ:56447
(18) Μουσικού Φασούλα Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:55697
(19) Μουσικού Μεντέ ∆ιονυσίου του Στυλιανού ΑΜ:55698
(20) Μουσικού Κατσάρχου Γεωργίου του Πέτρου ΑΜ:55699
(21) Φροντιστών Τεχνικού Γκουντέλια Θεοδώρου του Χρήστου
ΑΜ:56455
γ. ∆ιατηρητέων Λοχαγών Όπλων και Σωµάτων, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθµό εξελίξεώς τους:

(–) Ιππικού Τεθωρακισµένων Ελαφράς Υπηρεσίας Γαβρέση Αργυρίου του Βασιλείου ΑΜ:54007

(–)  ∆ιαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Ντόβα Χρήστου του Ιωάννη

ΑΜ:54711

(–) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Πάτση Αποστόλου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54778

(–)  Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Τζιάστα Νικολάου του Στεφάνου

 

ΑΜ:55466

(–) ∆ιαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Αντωνίου Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:55478

(–)  Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αρβανίτη Αθανασίου του Ιωάννη

ΑΜ:56240

(–)  Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καζάκη Αποστόλου του Χρήστου

ΑΜ:56272

(–)  Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κατιδιώτη Χρήστου του Αθανασίου

ΑΜ:56313

 

(–) Αρχιτεχνιτών Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καλέντζη Αλεξάνδρου του Νικολάου ΑΜ:53034

 

(–) Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μπλάτσα Νικολάου του Αριστείδη ΑΜ:57933

(–)  Τεχνικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τσακίρη Ιωάννη του Παναγιώτη

ΑΜ:57149

 

δ. ∆ιατηρητέων Υπολοχαγών Όπλων και Σωµάτων, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθµό εξελίξεώς τους:

(–)  Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γεωργούλη Αριστείδη του ∆ηµητρίου

ΑΜ:57104

 

(–) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κωτάκου Κωνσταντίνου του Αστέριου ΑΜ:57810

(–) Φροντιστών Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γουρδοµιχάλη Βασιλείου του Θεοδώρου ΑΜ:55723

(–) Τεχνικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κεµπαπίδη ∆ηµητρίου του Γεωργίου ΑΜ:57156

 

Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Πηγή: ArmyNow.Net

Αθήνα, 18 Μαΐου 2017

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
Κρίσεις 2017: Προακτέοι Λογαχοί by Ioanna Iliadi on Scribd

SHARE
Νέα, Τελευταία νέα, Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, Άμυνα, Διπλωματία, Γεωπολιτική, Τουρκία, Κύπρος, Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία, ΝΑΤΟ, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Ειδικά Μισθολόγια, Στρατιωτικοί, Ενώσεις Στρατιωτικών, Στρατιωτικός Συνδικαλισμός, ΠΟΕΣ, ΠΟΣ, ΠΟΑΣΥ, ΠΟΑΞΙΑ, Καμμένος, τουρκικά νέα, ειδήσεις, νέα σήμερα, πολεμικά, Ίμια, επίδομα παραμεθορίου, θητεία στρατού, τι σημαίνει το, εθνικά νέα,

LEAVE A REPLY