ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ

Κρίσεις 2018: Έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων – Σωμάτων. ΌΛΑ τα ΟΝΟΜΑΤΑ. Τι αποφάσισε το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο.

 

 

Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2018, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 52/Σ.4/2018 απόφασή του:

α. Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου ΑΜ:46729
(2) Πεζικού Ατσαλάκη Ιωάννη του Γρηγορίου ΑΜ:46755
(3) Πυροβολικού Σταμάτη Λάμπρου του Παναγιώτη ΑΜ:46762
(4) Πεζικού Χατζησαββίδη Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:47244
(5) Πεζικού Κωστόπουλου Δημοσθένη του Αντωνίου ΑΜ:47260
(6) Διαβιβάσεων Φανιού Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:47261
(7) Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262
(8) Πυροβολικού Γκούσιου Αλεξάνδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265
(9) Πυροβολικού Σαρδέλλη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:47268
(10) Πεζικού Οικονόμου Θεοδώρου του Γεωργίου ΑΜ:47269
(11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47274
(12) Πεζικού Μπολομύτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275
(13) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλου Αναστασίου του Ευσταθίου ΑΜ:47276
(14) Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278
(15) Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47279
(16) Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου ΑΜ:47280
(17) Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου ΑΜ:47282
(18) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ιωαννίδη Αριστείδη του Σάββα ΑΜ:47283
(19) Πεζικού Μαυραγάνη Προκοπίου του Ηρακλή ΑΜ:47287
(20) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλου Ζαχαρία του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289
(21) Μηχανικού Κλούβα Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298
(22) Πεζικού Βακεντή Δημητρίου του Αποστόλου ΑΜ:47301
(23) Πεζικού Τσίλη Παναγιώτη του Πέτρου ΑΜ:47303
(24) Πεζικού Βουνίσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47305
(25) Πεζικού Ατματζίδη Θεοδώρου του Παύλου ΑΜ:47312
(26) Πεζικού Θεοδωρόπουλου Ελευθερίου του Διονυσίου ΑΜ:47313
(27) Πεζικού Παπαστεφανή Ερμολάου του Παναγιώτη ΑΜ:47316

β. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Όπλων:

(1) Μηχανικού Οικονομίδη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:46694
(2) Μηχανικού Βαγγέλη Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:46695
(3) Πεζικού Φραγκάκη Ματθαίου του Εμμανουήλ ΑΜ:46720
(4) Πυροβολικού Γκόλνα Αναστασίου του Ιωάννη ΑΜ:46733
(5) Πυροβολικού Καλογιάννη Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:46735
(6) Πυροβολικού Ζήση Χρήστου του Σωκράτη ΑΜ:46746
(7) Πεζικού Γιαγλή Δημητρίου του Αριστοτέλη ΑΜ:46767
(8) Πεζικού Τουζόπουλου Σπυρίδωνα του Παναγιώτη ΑΜ:46774
(9) Αεροπορίας Στρατού Μπουγάδη Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:46781
— Πυροβολικού Eλαφράς Υπηρεσίας Κοντογιάννη Αλεξάνδρου του Ευστρατίου ΑΜ:46834
— Πεζικού Eλαφράς Υπηρεσίας Κουτσούκη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:47240
(10) Πεζικού Χαμεζόπουλου Κωνσταντίνου του Σάββα ΑΜ:47241
(11) Πεζικού Πολυχρονίδη Θεοδώρου του Αλεξάνδρου ΑΜ:47257
(12) Πεζικού Χονδρουδάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:47258
(13) Πεζικού Τούντα Δημητρίου του Άγγελου ΑΜ:47259
(14) Πεζικού Δαλάκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ ΑΜ:47266
(15) Διαβιβάσεων Κατσίρου Αλεξάνδρου του Διονυσίου ΑΜ:47277
(16) Πεζικού Κωσταρέλου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:47288
(17) Πεζικού Αργυρόπουλου Θεοφάνη του Αναστασίου ΑΜ:47290
(18) Πεζικού Σταμπολάκη Δρόσου του Περιστέρη ΑΜ:47291
(19) Πεζικού Παναγιωτόπουλου Χρήστου του Αναστασίου ΑΜ:47300
(20) Πεζικού Μπαζιώτη Σπυρίδωνα του Βασιλείου ΑΜ:47307
(21) Διαβιβάσεων Καραβέλη Βασιλείου του Αποστόλου ΑΜ:47309

γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Όπλων:

(1) Πεζικού Κυριακίδη-Κορτσεκίδη Χαραλάμπους του Παύλου ΑΜ:47256
(2) Πεζικού Σαριδάκη Στυλιανού του Τζαννή ΑΜ:47271
(3) Πεζικού Ξανθόπουλου Γεωργίου του Αμύντα ΑΜ:47293

2. Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχοι οι παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

 

α. Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδής Γεώργιος του Φωτίου ΑΜ:46729
β. Πεζικού Ατσαλάκης Ιωάννης του Γρηγορίου ΑΜ:46755
γ. Πυροβολικού Σταμάτης Λάμπρος του Παναγιώτη ΑΜ:46762
δ. Πεζικού Χατζησαββίδης Ιωάννης του Νικολάου ΑΜ:47244
ε. Πεζικού Κωστόπουλος Δημοσθένης του Αντωνίου ΑΜ:47260
στ. Διαβιβάσεων Φανιός Νικόλαος του Γεωργίου ΑΜ:47261
ζ. Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262
η. Πυροβολικού Γκούσιος Αλέξανδρος-Γεώργιος του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265
θ. Πυροβολικού Σαρδέλλης Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:47268
ι. Πεζικού Οικονόμου Θεόδωρος του Γεωργίου ΑΜ:47269
ια. Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντης Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:47274
ιβ. Πεζικού Μπολομύτης Δημήτριος του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275
ιγ. Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλος Αναστάσιος του Ευσταθίου ΑΜ:47276
ιδ. Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικόλαος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278
ιε. Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκος Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:47279
ιστ. Πυροβολικού Ιντζές Ιωάννης του Μόσχου ΑΜ:47280
ιζ. Πεζικού Γιοβάνης Λεωνίδας του Αθανασίου ΑΜ:47282
ιη. Ιππικού Τεθωρακισμένων Ιωαννίδης Αριστείδης του Σάββα ΑΜ:47283
ιθ. Πεζικού Μαυραγάνης Προκόπιος του Ηρακλή ΑΜ:47287
κ. Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289
κα. Μηχανικού Κλούβας Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298
κβ. Πεζικού Βακεντής Δημήτριος του Αποστόλου ΑΜ:47301
κγ. Πεζικού Τσίλης Παναγιώτης του Πέτρου ΑΜ:47303
κδ. Πεζικού Βουνίσιος Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47305
κε. Πεζικού Ατματζίδης Θεόδωρος του Παύλου ΑΜ:47312
κστ. Πεζικού Θεοδωρόπουλος Ελευθέριος του Διονυσίου ΑΜ:47313
κζ. Πεζικού Παπαστεφανής Ερμόλαος του Παναγιώτη ΑΜ:47316

Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων Στρατού Ξηράς, έτους 2018, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 53/Σ.4/2018 απόφασή του:

α. Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Σωμάτων:
(1) Υλικού Πολέμου Μαυρογένη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:47464
(2) Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072
(3) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένης του Ιωάννη ΑΜ:45998

β. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Σωμάτων:
(1) Υλικού Πολέμου Χρυσοχοΐδη Άγγελου του Νικολάου ΑΜ:46877
(2) Υλικού Πολέμου Βελώνια Νικολάου του Ευαγγέλου ΑΜ:47446
(3) Υλικού Πολέμου Καρατσιβούδη Πέτρου του Μιχαήλ ΑΜ:47452
(4) Υγειονομικού Ιατρών Καλαφάτη Ευαγγέλου του Ηλία ΑΜ:45201
(5) Υγειονομικού Ιατρών Κόκκα Σταύρου του Θεοδώρου ΑΜ:45496
(6) Υγειονομικού Ιατρών Ζαραβίνου Σπυρίδωνα του Γεωργίου ΑΜ:45991
(7) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γκρικίδου Ελένης του Χρήστου ΑΜ:45319

γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Σωμάτων:
— Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Λάχανη Στεφάνου του Βασιλείου ΑΜ:45209
(1) Υγειονομικού Ιατρών Διαμαντίδη Ευαγγέλου του Νικολάου ΑΜ:46071

2. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχοι οι παρακάτω Συνταγματάρχες Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

α. Υλικού Πολέμου Μαυρογένης Ιωάννης του Γεωργίου ΑΜ:47464
β. Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδης Αντώνιος του Γεωργίου ΑΜ:46072
γ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένη του Ιωάννη ΑΜ:45998

 

LEAVE A REPLY