Θερινή Εκπαίδευση Σπουδαστών ΣΜΥ

Κρίσεις 2018: Υπαξιωματικοί Μόνιμοι και ΕΜΘ – Με απόφαση του ∆Β΄ Κ/ΓΕΣ, που αφορά στην «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετήσιων Κρίσεων Υπαξιωµατικών έτους 2018-2019». 

 

 

Για τους Υπαξιωµατικούς που αναγράφονται στους κυρωµένους πίνακες των Τακτικών Ετήσιων Κρίσεων 2018-2019, η παρούσα δεν αποτελεί πράξη προαγωγής, καθόσον οι προαγωγές τους θα πραγµατοποιηθούν µε άλλες Ε∆ΥΕΘΑ οι οποίες θα εκδοθούν µόλις τα προαναφερόµενα στελέχη συµπληρώσουν τα καθοριζόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, συνολικά χρόνια υπηρεσίας. Ειδικότερα αναφέρεται ότι:

α. Οι απόφοιτοι ΣΜΥ θα προαχθούν το τελευταίο 10ήµερο του µηνός Ιουνίου 2018. β. Οι ΕΜΘ Αλχίες θα προαχθούν, ανάλογα µε την ηµεροµηνία κατάταξης, τους µήνες Φεβρουάριο, Μάϊο και Ιούνιο 2018 αντίστοιχα.

γ. Οι ΕΜΘ Επχίες θα προαχθούν το µήνα Ιούλιο 2018.

Ολόκληρη η ΑΠΟΦΑΣΗ.

LEAVE A REPLY