Μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Π. Καμμένου για δαπάνες ύψους άνω των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 €) για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας, η οικονομική εξουσία για την υπογραφή των πράξεων χρηματοδότησης, ήτοι η αρμοδιότητα για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και χρηματικών ενταλμάτων, μετά την έγκριση κατανομής των απαιτούμενων πιστώσεων από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μεταβιβάζεται στους Υπαρχηγούς των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υ/ΓΕΣ, Υ/ΓΕΝ, Υ/ΓΕΑ).

Αυτό ισχύει εφόσον οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του οικείου Γ.Ε, στους ΕΦ: 11 -200, ΕΦ: 11 -300,ΕΦ: 11 -410, ΚΑΕ 6911 και ΚΑΕ 6912.

Σημειώνεται πως για την εφαρμογή της απόφασης στον υπολογισμό της αξίας εκάστης δαπάνης συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

LEAVE A REPLY