Μετοχικό Ταμείο Στρατού ΜΤΣ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) ανακοίνωσε την καταβολή Βοηθημάτων Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει ότι η καταβολή των ΒΟΕΑ μηνών Ιουλίου – Αυγούστου 2017 πραγματοποιήθηκε την 3 Ιανουαρίου 2018.

Για το ΜΤΣ

Σχης(Ο) Κωνσταντίνος Μπαράκος

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

LEAVE A REPLY