Λεφτά, χρήματα, ειδικά μισθολόγια

Νεα αναβολή στην προσφυγή που κατέθεσαν οι Ε.Α.Α. ( ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ) στην επιτροπή συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε.,  κατά των Ν. 4307/14 και 4013/12

H προσφυγή που κατέθεσαν οι Ε.Α.Α. ( ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ) στην επιτροπή συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε., για τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης για τις αποφάσεις 1128/16 και 2192/14 κατά των Ν. 4307/14 και 4013/12 αντίστοιχα της ολομέλειας του Συμβουλίου  η οποία  θα συζητείτο τη Τρίτη 31 Οκτ.2017 και κατετέθηκε το σχετικό υπόμνημα των  EAA, όπως ενημέρωσε τις ΕΑΑ ο νομικός τους σύμβουλος, αναβλήθηκε,  για 2η φορά, και νέα ημερομηνία συζήτησης ορίσθηκε στις 9 Μάιου 2018.

LEAVE A REPLY