ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Αληθινές αστυνομικές ιστορίες. Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ –Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. 

 

 

 

[από δημοσίευμα …μακρινής εποχής που βρέθηκε στο site “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ”]
Ο Υπομοίραρχος κ. Ζαφειρόπουλος διερχόμενος προ τινων ημερών εκ του χωρίου Κοκκίνου, εφοδιάσθη με αρκετάς όρνιθας τας οποίας είχε την καλωσύνην να λάβη πειθαναγκαστικώς παρά των απλών κατοίκων απειλουμένων παρ αυτού. Το δείπνον του ήτο αξιόλογον καθόσον ετιμήθη και υπό δύο άλλων συνοδοιπόρων του, οίτινες ώφειλον να συνομολογήσωσι μετ αυτού ότι ”εάν δεν υπήρχον όρνιθες εν τω χωρίω , δεν θα υπήρχον κλέπται”….

Περισσότερες αληθινές αστυνομικές ιστορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ :

Αστυνομικές ιστορίες

LEAVE A REPLY