ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 1ης/2019 ΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ

Τα πτυχία και τις πιστοποιήσεις εξειδίκευσης Tactical Data Link έλαβαν οι 5 αποφοιτήσαντες Σπουδαστές της 1ης/2019 ΕΣ του Σχολείου Προγραμματιστών Αεράμυνας

 

 

Η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών της 1ης/2019 Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) του Σχολείου Προγραμματιστών Αεράμυνας πραγματοποιήθηκε, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Προσωπικού Αεράμυνας (ΚΕΠΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019.

Τα πτυχία και τις πιστοποιήσεις εξειδίκευσης Tactical Data Link επέδωσε, στους πέντε (5) αποφοιτήσαντες, ο Διοικητής του ΚΕΠΑ, Σμήναρχος (ΕΑ) Ελευθέριος Πρέκας.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 1ης/2019 ΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 1ης/2019 ΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 1ης/2019 ΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ

LEAVE A REPLY