Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες για τις παιδικές κατασκηνώσεις για τις οικογένειες στρατιωτικών για το καλοκαίρι 2019. ΚΑΝΤΕ ΕΔΩ την αίτησή σας.

 

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τα τρέχον έτος θα λειτουργήσουν Θερινοί Παιδικοί Σταθμοί (Θ.Π.Σ.), ως Παιδικές Κατασκηνώσεις, στις Κεχριές Κορινθίας και στο ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας, σε τέσσερις παραθεριστικές περιόδους διάρκειας 12 ημερών, όπως παρακάτω:

α. 1η Περίοδος; από Δευτέρα 1, έως και Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019.

β. 2η Περίοδος, από Δευτέρα 15, έως και Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019.

γ. 3η Περίοδος, από Δευτέρα 29 Ιουλίου, έως και Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019.

δ. 4η Περίοδος, από Δευτέρα 12 Αυγούστου , έως και Παρασκευή 23 Αυγούστου2019.

Στο εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό διατίθενται 10 θέσεις ανά πα­ραθεριστική περίοδο. Το προσωπικό που ανήκει σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. πολύτεκνες, μονογονεϊκές κ.λ.π. οικογένειες) και επανδρώνει τους Θ.Π.Σ.: 5 θέσεις.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στους Θ.Π.Σ. του δικαιούχου προσωπικού εί­ναι οι παρακάτω:

α. Να έχει την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν συμμετοχή και, σε διαφορετική περίπτωση, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση ταυ γονέα, που έχει την ε­πιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ, Δήμο ή Αστυνομία).

β. Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν να είναι ηλικίας από 7 έως 16 ετών, δηλαδή γεννημένα από 1 Ιουλίου 2003 μέχρι και 1 Ιουλίου 2012.

4. Το προσωπικό, που δικαιούται και ενδιαφέρεται για παραθερισμό των τέκνων του, να συμπληρώσει το έντυπο της Αιτήσεως που επισυνάπτεται και να την υποβάλει, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Παράρτημα που ανήκει ή απ’ ευθείας στην Ε.Α.Α.Σ. (Κεντρικά), Χαριλάου Τρικούπη 18Α, για τους κατοίκους των Νομών Αττικής, Πειραιώς και Βοιωτίας, μέχρι τις 27 Μαΐου 2019 , ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ.

5. Τα Παραρτήματα της Ενώσεως να υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις, με συνημμένες τις αιτήσεις, στην Ε.Α.Α.Σ., το αργότερο μέχρι 30 Μαϊ 2019.

6. Μετά την τελική έγκριση του ΓΕΣ, της ΑΣΔΥΣ και του Γ΄ΣΣ, η Ε.Α.Α.Σ. θα κοινοποιήσει τις καταστάσεις των δικαιούχων.

7. Επιπρόσθετα ορίζεται:

α. Ανώτερο όριο καλύψεως των θέσεων παραθερισμού για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες μέχρι ποσοστό 40 % των διατιθεμένων θέσεων ανά περίοδο. Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες θα παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση.

β. Θα προστίθενται 50 μόρια για το 4ο και για κάθε επί πλέον τέκνο.

γ. Η αφαίρεση μορίων για τα πέντε τελευταία έτη προηγουμένων παραθερισμών, θα γίνεται ως εξής:

(1) Σε Θ.Π.Σ. 50 μόρια για κάθε παιδί και για κάθε έτος.

(2) Σε ΚΑΑΥ: Από 10 έως 50 μόρια, για κάθε έτος, αναλόγως παραθεριστικής περιόδου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

δ. Καμία αίτηση παρατάσεως δεν θα εξετάζεται, αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις.

ε. Η μοριοδότηση θα γίνει με βάση το Παράρτημα «Θ» του (β) σχετικού.

8. Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση του προσωπικού σας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

LEAVE A REPLY