Αποφασίστηκε η Χορηγία Ειδών Ιµατισµού στο Μόνιµο Στρατιωτικό Προσωπικό του ΠΝ Έτους 2018. Η διαδικασία ξεκινά άμεσα με την Ατοµική Κάρτα Ιµατισµου.

Σύμφωνα με την απόφαση τα ανά κατηγορία προσωπικού δικαιούµενα ποσά, έχουν ως ακολούθως :

α. Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικοί (άνδρες-γυναίκες): ευρώ 45

β. Νέοι Σηµαιοφόροι απόφοιτοι ΣΣΑΣ – ΣΑΝ, για το πρώτο έτος απόκτησης δικαιώµατος χρήσης κάρτας ιµατισµού (µε την κατανοµή τους στο Π.Ν.): ευρώ 600

γ. Υπό προαγωγή Αρχικελευστές (ανεξαρτήτως προελεύσεως): ευρώ 95

δ. Τελειόφοιτοι µαθητές ΣΝ∆-ΣΜΥΝ: ευρώ 100

Τα υπό χορηγία είδη ιµατισµού θα παραδίδονται στους δικαιούχους στα Πρατήρια Στολών ΠΟΝ (Βοτανικού, Σαλαµίνας, Κρήτης), αποκλειστικά µε χρήση της ατοµικής κάρτας ιµατισµού.

Η κάρτα ιµατισµού δύναται να χρησιµοποιείται από τους δικαιούχους κατά τη διάρκεια της περιόδου από Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 έως και Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

LEAVE A REPLY