ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ανακοίνωση της ΠΟΜΕΝΣ για τη δημιουργία Τράπεζας αίματος για όλους τους στρατιωτικούς. 

 

 

 

Η ΠΟΜΕΝΣ συγχαίρει τους Τομεάρχες Μέριμνας Προσωπικού κ.κ. Μητρόπουλο Θεόδωρο και Στρατσιάνη Παναγιώτη για τις εισηγήσεις τους και τις άμεσες ενέργειες που πραγματοποίησαν, με αποτέλεσμα η Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» & Ν. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ Θ.) να εγκρίνει το αίτημα συνεργασίας με την Ομοσπονδία μας.

Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας της τράπεζας αίματος με την ονομασία ‘’Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών’’, διακριτικό τίτλο Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ και εθνικό αριθμό μητρώου αιμοδοτών (Α.Μ.14294). Η Κεντρική τράπεζα αίματος βρίσκεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της εν λόγω τράπεζας είναι η ‘’Άμεση κάλυψη ανάγκης σε μονάδες Αίματος’’, όπου και όταν απαιτηθεί σε κάθε στέλεχος των Ενόπλων δυνάμεων, οικογενειών και του πρώτου Α’ βαθμού συγγένειας αυτών.

Τονίζεται ότι κάθε στέλεχος των Ενόπλων δυνάμεων, μέλη των οικογενειών του ή και εθελοντές θα μπορούν να μεταβαίνουν σε οποιοδήποτε Δημόσιο ή Στρατιωτικό νοσοκομείο και να αιμοδοτεί για την κάλυψη αναγκών της τράπεζας σε μονάδες αίματος.

Οι αιμοδότες θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και τον Αριθμό Μητρώου της τράπεζας αίματος.

Τα στοιχεία του Διαχειριστή: Θεόδωρος Μητρόπουλος, τηλ. επικοινωνίας: 6984885368, e-mail: gerakiskout@gmail.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)