ΣΣΕ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΩΝ 2019

Διαβάστε σε πιο όπλο κατατάσσονται οι Ανθυπολοχαγοί ΣΣΕ Τάξεως 2019.

 

Βγήκε το διάταγμα στο οποίο αναφέρεται σε ποιο όπλο κατατάσσονται οι νέοι Ανθυπολοχαγοί απόφοιτοι της ΣΣΕ Τάξεως 2019.

Όπως γράφεται στο διάταγμα: «Ονοµάζουµε µονίµους Ανθυπολοχαγούς, τους παρακάτω Ευέλπιδες αποφοίτους της IV τάξεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, που πέτυχαν στις απολυτήριες εξετάσεις του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019, περιλαµβάνονται στον από 14-06-2019 κυρωµένο πίνακα και τους κατατάσσουµε στο Στράτευµα µε 8ετή υποχρέωση, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του ν.δ. 1400/1973, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν.3257/2004, στο έναντι καθενός χωριστά αναγραφόµενο Όπλο ή Σώµα, µε τη σειρά αρχαιότητας, γενική και κατά Όπλο ή Σώµα, που προκύπτει από τη σειρά επιτυχίας».

LEAVE A REPLY