Προαγωγή Ανωτέρου και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς. Ανακλήσεις ∆ιαταγµάτων Κύρωση Πινάκων Κρίσεων Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς.

 

 

 

Προαγωγή Ανωτέρου και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς. 

«Σας γνωρίζουµε ότι κοινοποιείται το από 17-09-2018 π.δ. «Προαγωγή Ανωτέρου και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς », που δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµό Γ΄ 1137/08-10-2018 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισµό µε την υπ’ αριθµ. 1409107/25-09-18 εγγραφή του ΓΕΣ/∆ΟΙ»

Δείτε αναλυτικά την απόφαση:

[pdf-embedder url=”https://www.armynow.net/wp-content/uploads/2018/10/Προαγωγή-Ανωτέρου-και-Αποστρατείες-Ανωτέρων-Αξιωματικών-Όπλων-και-Σωμάτων-Στρατού-ξηράς.pdf” title=”Προαγωγή Ανωτέρου και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού ξηράς”]

 

Ανακλήσεις ∆ιαταγµάτων Κύρωση Πινάκων Κρίσεων – Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς

«Σας γνωρίζουµε ότι κοινοποιείται το από 17-09-2018 π.δ. «Ανακλήσεις ∆ιαταγµάτων Κύρωση Πινάκων Κρίσεων Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς», που δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµό Γ΄ 1137/08-10-2018 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισµό µε την υπ’ αριθµ. 1409106/24-09-18 εγγραφή του ΓΕΣ/∆ΟΙ».

Δείτε αναλυτικά την απόφαση:

[pdf-embedder url=”https://www.armynow.net/wp-content/uploads/2018/10/ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ.pdf” title=”ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ”]

 

 

 

 

LEAVE A REPLY