ΓΕΣ

ΕΜΘ: Οι προαγόµενοι Υπαξιωµατικοί θα εγγραφούν στην επετηρίδα µετά τους υπηρετούντες οµοιοβάθµους τους και µε ηµεροµηνία προαγωγής την αναγραφόµενη στην απόφαση προαγωγής τους.
Δείτε όλο το έγγραφο όπως αναρτήθηκε στην Διαύγεια: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΜΘ

LEAVE A REPLY