ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΕΘΑ

ΕΜΘ: Αναρτήθηκε η υπ΄ αριθµό Φ.412.32/9/426824/Σ.9273/2510-17/ΓΕΣ/Β1/3α, Απόφαση του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Η Απόφαση αφορά τις «Προαγωγές ΕΜΘ Υπαξιωµατικών», για την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισµό εξόδων οικονοµικού έτους 2017 µε την υπ΄ αριθµό 1000712/25-10-17 βεβαίωση του ΓΕΣ/∆ΟΙ/2.

Οι προαγόµενοι Υπαξιωµατικοί, θα εγγραφούν στην επετηρίδα µετά τους υπηρετούντες οµοιοβάθµους τους και µε ηµεροµηνία προαγωγής την αναγραφόµενη στην απόφαση προαγωγής τους

Δείτε όλο το ΕΓΓΡΑΦΟ:ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΜΘ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

LEAVE A REPLY