ΠΣΑΕΜΘ

Επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας για εφαρμογή διάταξης σχετικά με τον αποστρατευτικο βαθμό ΕΜΘ, στέλνει ο ΠΣΑΕΜΘ.

 

Επιστολή στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο έστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων ΕΜΘ (ΠΣΑΕΜΘ) για την εφαρμογή της διάταξης σχετικά με τον αποστρατευτικό βαθμό των ΕΜΘ.

Αναλυτικά η επιστολή:

ΠΡΟΣ: κ. Υπουργό Εθν. Άμυνας
ΚΟΙΝ:.κ.Αναπλ.Υπουργό Εθν. Άμυνας

ΘΕΜΑ: Αποστρατευτικός βαθμός Εθελοντών Μακράς Θητείας
ΣΧΕΤ: Άρθρο 2 Ν.4494/2Νοε 2017(ΦΕΚ 165Α)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Με το σχετικό το προβλέπονται τα εξής: Στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:«Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία.»

Ένα μήνα μετά την δημοσίευση του στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δεν έχει εκδοθεί το όμοιο προεδρικό διάταγμα το οποίο θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων στους στους εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία, με συνέπεια να αποστρατεύονται Εθελοντές Μακράς Θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή χωρίς να τους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυπολοχαγου σύμφωνα με τις διατάξης του σχετικού.

Σας παρακαλούμε κύριε Υπουργέ, προς ενημέρωση των συναδέλφων μας ε.α και ε.ε Εθελοντών Μακράς Θητείας όπως μας κάνετε γνωστά τα παρακάτω:

α.Πότε θα εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα , το οποίο θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων στους στους εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία;
β. Η διάταξη που προβλέπεται στο σχετικό θα έχει ισχύ από την έναρξη ισχύος του Ν. 1848/1989;

LEAVE A REPLY