ΠΣΑΕΜΘ

Ο ΠΣΑΕΜΘ με επιστολή του στον υπουργό Εθνικής Άμυνας ζητά να γίνει νομοθετική ρύθμιση για τις αποστρατείες των Ανθυπασπιστών και των Υπαξιωματικών.

 

 

Επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο στέλνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων ΕΜΘ σχετικά με τις αποστρατείες των Ανθυπασπιστων και των Υπαξιωματικών.

Ολόκληρη η επιστολή του ΠΣΑΕΜΘ:

ΠΡΟΣ

κ. Υπουργό Εθν. Άμυνας κ.Καμμένο Παναγιώτη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι ο σύλλογός μας δέχεται καθημερινά ερωτήσεις από εν ενεργεία συναδέλφους μας, οι οποίοι δεν έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και οι στους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.Δ 445/1974 άρθρο 39 παρ.2.α.(αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας Ανθυπασπιστής στα 54 έτη και Υπαξιωματικός στα 50 έτη) Οι παραπάνω ε.ε συνάδελφοι μας, λόγω έλλειψης του απαραίτητου χρόνου πραγματικής υπηρεσίας αγωνιούν για το μέλλον τους στις δύσκολες εποχές που περνάμε και πολλοί από αυτούς θα επιθυμούσαν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία πέραν του προβλεπόμενου από το Ν.Δ 445/1974 ορίου ηλικίας.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας, σας παρακαλεί όπως μας κάνετε γνωστό, προς ενημέρωση των ε.ε συναδέλφων μας, εάν προτίθεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να νομοθετήσει σχετικά και να δώσει την δυνατότητα σε όσους Ανθυπασπιστες και Υπαξιωματικούς το επιθυμούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία μέχρι την συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους

Για την επίλυση του θέματος αυτού, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας προτείνει την παρακάτω νομοθετική ρύθμιση:

Στην παράγραφο 2β του άρθρου 39 του Ν.Δ 445/74 (Α΄160) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί με αίτησή τους δύνανται να παραμείνουν εφόσον το επιθυμούν εώς την συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ού) έτους της ηλικίας τους».

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή

Για το Δ.Σ

Παναγιώτου Δημήτριος                                                   Καραγιάννης Χαράλαμπος

Πρόεδρος                                                                                 Γραμματέας

LEAVE A REPLY