22 ενυπωσιακές φωτογραφίες από την Αξιολόγηση Τμημάτων Εθνοφυλακής Καταδρομών στην Περιοχή Ευθύνης της ΑΣΔΕΝ «ΑΙΓΕΑΣ»

 

 

Μέσα από 22 εντυπωσιακές φωτογραφίες που διένειμε το Γραφείο Τύπου του ΓΕΣ αναδεικνύεται η αξιολόγηση Τμημάτων Εθνοφυλακής Καταδρομών στην Περιοχή Ευθύνης της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ «ΑΙΓΕΑΣ») που έγινε τον Ιούνιου.

Και όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ενεργός Στρατός, Εφεδρεία και Εθνοφυλακή διασφαλίζουν την εδαφική μας ακεραιότητα».

Μοιραστείτε το