ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΜΥΑ

ΣΜΥΑ: Πρόσκληση εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 Ειδικής Κατηγορίας του Ν.3648/08 Αρ.11 παρ. 1γ (Έλληνες του Εξωτερικού).

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας Αττικής τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 08:00, οι εισακτέοι – εισακτέες των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 της Ειδικής Κατηγορίας του Ν.3648/08 Αρ.11 παρ. 1γ (Έλληνες του Εξωτερικού).

Οι καλούμενοι για κατάταξη στη Σχολή, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών, καθώς και στο ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών.

1. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κατάταξης
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ελλειπόντων Δικαιολογητικών
4. Υπεύθυνη Δήλωση Κατοχής Διαβατηρίου
5. Υπεύθυνη Δήλωση Φοίτησης σε ΑΕΙ – ΤΕΙ

LEAVE A REPLY