Πορεία ΣΣΕ ΣΜΥ

ΣΣΕ – ΣΜΥ: Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών έδειξαν πως ετοιμάζουν αξιωματικούς και υπαξιωματικούς με ψυχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Συγκίνησε τους θεατές η παρουσία σημαντικού αριθμού Ευελπίδων και Μαθητών της ΣΜΥ το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Μαΐου 2017, που έτρεξαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την είσοδο της Ελλάδας στο Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Για αυτή την επέτειο πραγματοποιήθηκε αγωνιστική πορεία 2 ημερών με την ονομασία “Τρόπαιο Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου – 100 Χρόνια”.

Οι φωτογραφίες είναι χαρακτηριστικές.

Πορεία ΣΣΕ ΣΜΥ Πορεία ΣΣΕ ΣΜΥ Πορεία ΣΣΕ ΣΜΥ Πορεία ΣΣΕ ΣΜΥ Πορεία ΣΣΕ ΣΜΥ Πορεία ΣΣΕ ΣΜΥ Πορεία ΣΣΕ ΣΜΥ

ΣΣΕ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

Αποστολή της ΣΣΕ είναι:

α. Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση στους Ευέλπιδες και στους Σπουδαστές της με την έρευνα και διδασκαλία της Στρατιωτικής Επιστήμης καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.

β. Να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να  διαμορφώνει αξιωματικούς του ΣΞ με στρατιωτική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντας τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγέτες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.

γ. Να σχεδιάζει και να οργανώνει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και Ερευνητικά Προγράμματα σε θέματα Στρατιωτικής Επιστήμης σύμφωνα με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 3187/2003.

δ. Κάθε έργο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο της καθορισθείσας αποστολής της, από το Ν.3187/03, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ΣΜΥ (ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ)

Αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) είναι:

α.         Να αποδίδει στο Στρατό Ξηράς Μονίμους Υπαξιωματικούς ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις επιχειρησιακές του απαιτήσεις, παρέχοντας:

(1)       Την απαιτούμενη στρατιωτική εκπαίδευση προκειμένου να οικοδομήσει την προσωπικότητα και τις δεξιότητες του άριστου Στρατιώτη και του ικανού Ηγήτορα στο επίπεδο του Ομαδάρχη και Βοηθού Διμοιρίτη.

(2)       Ποιοτική ακαδημαϊκή εκπαίδευση, επιπέδου Γ΄ Κύκλου, σε γνωστικό φάσμα που να συμβάλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του Στρατιωτικού.

β.         Να συμβάλει στο κύρος του Σώματος των Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, με τη διατήρηση της Σχολής σε υψηλό επίπεδο.

 

LEAVE A REPLY