Στεφανής, Αρχηγός ΓΕΣ

Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, επισκέφτηκε τη Σχολή
Διοικήσεως και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ) και είπε πως πρέπει να είναι ο στρατός

Τις απαιτήσεις που έχει ο στρατός απο τα στελέχη του μετέφερε μιλώντας σε σπουδαστές της ΣΔΙΕΠ στο Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ» στη Θεσσαλονίκη, ο αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προς το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους σπουδαστές της σχολής, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι για να πετύχει ο Ελληνικός Στρατός στην αποστολή του, επιβάλλεται να καλλιεργεί καθημερινά στο μέγιστο βαθμό τις στρατιωτικές αρετές και κυρίως την πειθαρχία, οι οποίες σε συνδυασμό με την αισιοδοξία, το χαμόγελο και τη γενναιοψυχία θα συμβάλλουν στην παγίωση των ύψιστων αγαθών, της άμυνας και ασφάλειας.

Δυο λόγια για την ΣΔΙΕΠ

Η αποστολή της Σχολής είναι:

Να παρέχει γενική εκπαίδευση στη στρατιωτική επιστήμη και τέχνη, με σκοπό να καταρτίζει αξιωματικούς επιτελείς και να προετοιμάζει διοικητές, ικανούς να χειρίζονται τα προβλήματα ενός σύγχρονου πολέμου, σύμφωνα με το ισχύον δόγμα του Στρατού Ξηράς.

Να παρακολουθεί, μελετά, δοκιμάζει και προτείνει κάθε αναγκαία αναπροσαρμογή του ισχύοντος δόγματος του Στρατού Ξηράς.

Να διεξάγει τις εισαγωγικές εξετάσεις για την ΑΔΙΣΠΟ

Το Φεβρουάριο του 2003, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας υλοποιείται η συνένωση της Σχολής Επιτελών και της Σχολής Πτέρυγας Ψυχολογικών Επιχειρήσεων σε μια Σχολή με την ονομασία Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ).

Το Σεπτέμβριο του 2003 η ΣΔΙΕΠ ξεκίνησε τη λειτουργία της στο στρατόπεδο “ΝΤΑΛΙΠΗ” στην Καλαμαριά.

Το 2016 με απόφαση της Ιεραρχίας διαλύεται η Πτέρυγα Ψυχολογικών Επιχειρήσεων της ΣΔΙΕΠ.

Μέχρι σήμερα αποφοίτησαν σε 25 Εκπαιδευτικές Σειρές, 2415 Αξιωματικοί εκ των οποίων 27 αλλοδαποί.

LEAVE A REPLY