Στρατιωτικός, σφαίρα,

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ: Παραιτήθηκαν το 2016, και η αποστρατεία τους ανακοινώθηκε σήμερα, με ισχύ από τις 25 Ιουνίου. Δείτε ποιους αξιωματικούς αφορά

 

Δημοσιεύτηκε με ημερομηνία 30 Μαϊου η απόφαση για αποστρατείες στελεχών που είχαν υποβάλει παραίτηση το 2016. Δείτε τι αναφέρει:

Σας κοινοποιούµε το από 18-05-2017 Π∆ «Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς», που δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµό Γ΄ 490/26-05-2017 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισµό µε την υπ’ αριθµ. 984195/23-05- 2017 εγγραφή του ΓΕΣ/∆ΟΙ.

2. Με το παραπάνω Π∆ να διαγραφούν σύµφωνα µε το Ν∆ 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωµατικών Ενόπλων ∆υνάµεων» άρθρο 36 παρ. 1, µε ηµεροµηνία διαγραφής την 25 Ιουνίου 2017 οι παρακάτω Αξιωµατικοί:
α. Ταγµατάρχης Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισµένων Χαρµπέας Χρήστος του Κωνσταντίνου (ΑΜ:56510), που υπέβαλλε αίτηση αποστρατείας στις 09 Σεπτεµβρίου 2016.

β. Ταγµατάρχης Τεχνικού Οικονόµου Χαράλαµπος του Κωνσταντίνου (ΑΜ:54866), που υπέβαλλε αίτηση αποστρατείας στις 12 Οκτωβρίου 2016.

γ. Ταγµατάρχης Τεχνικού Καράσης Σωτήριος του Στέργιου (ΑΜ:57855), που υπέβαλλε αίτηση αποστρατείας στις 28 ∆εκεµβρίου 2016.

δ. Λοχαγός Πεζικού Μηλίτσης Παυσανίας του Νικολάου (ΑΜ:61354), που υπέβαλλε αίτηση αποστρατείας στις 02 Νοεµβρίου 2016.

ε. Λοχαγός Πεζικού Ρεβύθης ∆ηµήτριος του Σπυρίδωνα (ΑΜ:61373), που υπέβαλλε αίτηση αποστρατείας στις 14 Νοεµβρίου 2016.

στ. Λοχαγός Πεζικού Σώζος ∆ηµήτριος του Σπυρίδωνα (ΑΜ:61393), που υπέβαλλε αίτηση αποστρατείας στις 30 ∆εκεµβρίου 2016.

ζ. Λοχαγός Πεζικού Κουφόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ:61395), που υπέβαλλε αίτηση αποστρατείας την 01 Νοεµβρίου 2016. . /. – 2 –

η. Λοχαγός Πεζικού Σεργιάννης Ελευθέριος του Ιωάννη (ΑΜ:61422), που υπέβαλλε αίτηση αποστρατείας στις 02 Νοεµβρίου 2016.

θ. Λοχαγός Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισµένων Χατζηκύρκας Γεώργιος του Νικολάου (ΑΜ:59864), που υπέβαλλε αίτηση αποστρατείας στις 31 Οκτωβρίου 2016.

ι. Λοχαγός ∆ιαβιβάσεων ∆ανιόλος Ιωάννης του Νικολάου (ΑΜ:57804), που υπέβαλλε αίτηση αποστρατείας στις 10 Οκτωβρίου 2016.

ια. Λοχαγός Τεχνικού Κουτσιώρας Λάµπρος του Βασιλείου (ΑΜ:59675), που υπέβαλλε αίτηση αποστρατείας στις 30 ∆εκεµβρίου 2016.
3. Να υποβληθούν στο ΓΕΣ/Β1 (∆ΙΜΣΠΡΟ)/4α και 4δ αποδεικτικά κοινοποίησης και δηλώσεις περί του τόπου οριστικής διαµονής τους (πόλη, οδός, αριθµός, αριθµός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, Αστυνοµικό Τµήµα και ταχυδροµικός κώδικας του Αστυνοµικού Τµήµατος). Όµοιες δηλώσεις να υποβληθούν ως εξής: α. Στο ΓΕΣ/∆ιεύθυνση Επιστράτευσης. β. Στην ΕΜΜ/∆ιοίκηση Επιστράτευσης του τόπου οριστικής διαµονής. γ. Στις αρµόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

4. Στους αποστρατευόµενους να κοινοποιηθεί το Π∆ αποστρατείας τους και να χορηγηθεί ΦΠ για τον τόπο της οριστικής διαµονής τους, κατόπιν αναφοράς των ενδιαφεροµένων και µε έγκριση του 1ου ΕΓ του αρµόδιου Σχηµατισµού.
Αποστρατείες by Ioanna Iliadi on Scribd
SHARE
Νέα, Τελευταία νέα, Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, Άμυνα, Διπλωματία, Γεωπολιτική, Τουρκία, Κύπρος, Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία, ΝΑΤΟ, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Ειδικά Μισθολόγια, Στρατιωτικοί, Ενώσεις Στρατιωτικών, Στρατιωτικός Συνδικαλισμός, ΠΟΕΣ, ΠΟΣ, ΠΟΑΣΥ, ΠΟΑΞΙΑ, Καμμένος, τουρκικά νέα, ειδήσεις, νέα σήμερα, πολεμικά, Ίμια, επίδομα παραμεθορίου, θητεία στρατού, τι σημαίνει το, εθνικά νέα,

LEAVE A REPLY