ελικόπτερο ΠΝ

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ετοιμάζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018 και θα κάνει προσλήψεις σε διάφορους τομείς. Δείτε τον πίνακα.

Την προκήρυξη των προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018 ανακοίνωσε η Σ.Ν.Δ.

Η κατάθεση και παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών τόσο για τις θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) Μέρους Α΄ όσο και για τις θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων Μέρους Β΄ μπορεί να γίνει απευθείας στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΝΔ ή ταχυδρομικώς.

Στην δεύτερη περίπτωση με συστημένη αποστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα στην παρακάτω διεύθυνση αποκλειστικά εντός προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών, μέχρι 15:00 της 02/05/2017, από την ανάρτηση της προκήρυξης: 

 

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Κοσμητεία, Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο – ΤΚ 18539, Πειραιάς.

Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι η ΣΝΔ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψηφίους για φακέλους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα και στα τηλέφωνα: 210-4581309 & 210-4581644, στην ιστοσελίδα της Σ.Ν.Δ. www.hna.gr και στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.Ν. www.hellenicnavy.gr

Δείτε την :ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΠΣ-ΣΔΠ ΤΗΣ ΣΝΔ 

LEAVE A REPLY