Σαφές μήνυμα ότι βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας στέλνουν οι Εθνοφύλακες στη Ρόδο με την υποστολή της Σημαίας που πραγματοποίησαν.

 

 

Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η Υποστολή της Σημαίας στην πόλη της Ρόδου από Τμήμα Απόδοσης Τιμών, το οποίο αποτελούνταν από Εθνοφύλακες των Ταγμάτων Εθνοφυλακής της 95 ΑΔΤΕ.

Ενεργός Στρατός, Εφεδρεία και Εθνοφυλακή διασφαλίζουν την εδαφική μας ακεραιότητα.