Το Στρατηγείο της 71ης Αερομεταφέρομενης Ταξιαρχίας (71 Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ») επισκέφθηκαν στελέχη του Στρατού Ξηράς κατά τη διάρκεια της άσκησης «TALOS 17».

 

 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, Στελέχη από Σχηματισμούς, Σχολές και Μονάδες του Στρατού Ξηράς επισκέφθηκαν το Στρατηγείο της 71ης Αερομεταφέρομενης Ταξιαρχίας (71 Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ»), το οποίο είχε αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της άσκησης «TALOS 17».

Οι επισκέψεις κρίνονται ως απολύτως εποικοδομητικές, διότι τα Στελέχη μας είχαν την ευκαιρία να δουν ένα πλήρως αναπτυγμένο Στρατηγείο Πολυεθνικού Σχηματισμού, να ανταλλάξουν σκέψεις και ιδέες με το προσωπικό του, να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα αξιολογήσεων και συναφών διαδικασιών και να αυξήσουν τις εμπειρίες τους.

Επισκέψεις Στελεχών του Στρατού Ξηράς στο Στρατηγείο της 71 Α/Μ ΤΑΞ, κατά την Άσκηση «ΤΑΛΩΣ - 17»