ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ σε Νυχτερινή Εκπαίδευση του ΚΕΑΠ

Τον προβληματισμό και έντονη ανησυχία που επικρατεί στους Στρατιωτικούς για την συνέχιση της μη καταβολής της Αποζημίωσης Νυχτερινής απασχόλησης μεταφέρει ο συνδικαλιστής της ΠΟΜΕΝΣ Γεώργιος Κυλινδρής μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ζήτημα που «σέρνεται» εδώ και τρία χρόνια καθώς οι στρατιωτικοί βλέπουν να περνάει ο καιρός, οι υπουργοί να αλλάζουν όπως και οι κυβερνήσεις αλλά να μην γίνονται οι τελικές ενέργειες ώστε να λάβουν αυτά που δικαιούνται αυξάνοντας τον φόβο ότι μπορούν ακόμα και να χαθούν.

Ο συνδικαλιστής στις αναρτήσεις του θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα για τα τρία χρόνια χωρίς Αποζημίωσης Νυχτερινής απασχόλησης των στρατιωτικών όπως:

– Πότε θα εκδοθεί η ΚΥΑ; Έχει προβλεφθεί αντίστοιχο κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2020; Πότε θα πληρωθούν τα δεδουλευμένα από το 2017; Πότε θα πληρωθούν οι Αργίες 8,80/υπηρεσία στο ΣΞ; Θα πληρωθεί το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας σε όσους το δικαιούνται από το 2017 εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμη η ΚΥΑ όπως ο νόμος ορίζει; Πότε;

Ειδικότερα στην ανάρτησή του ο Γιώργος Κυλινδρής αναφέρει:

Προβληματισμός και έντονη ανησυχία επικρατεί στο Στρατιωτικό Προσωπικό τον ΕΔ για την συνέχιση της μη καταβολής της Αποζημίωσης Νυχτερινής απασχόλησης.

ΣΧΕΤ.: Αρθρο 127 παρ. Δβ του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19-5-2017)

Στον ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΟΜΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΙ ΛΕΞΗ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Δ.α. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή), το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι ευρώ (46) για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης.

β. Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των αποζημιώσεων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή τους με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Α. Καθυστερεί από το 2017 η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) που θα ρυθμίζει το πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος. Επιπλέον, έχει σταματήσει από 01-01-2018 να καταβάλλεται στο Στρατό Ξηράς η αποζημίωση για εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρες αργίας που ανερχόταν στο ποσό των 8,80 ευρώ/υπηρεσία. ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ Η (ΚΥΑ);

ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΞΗΡΑΣ 8,80 ευρώ/ ΥΠΗΡΕΣΊΑ;

Β. Γιατί ενώ δεν έχει εκδοθεί η (ΚΥΑ) έχει σταματήσει και δεν καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν;

Γ. Έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2020 κονδύλι για την αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης Στρατιωτικών για το εν λόγω έτος καθώς και για την λήψη των δικαιούμενων αναδρομικών προηγούμενων ετών;

Δ. Σχεδιάζεται να επιστρέψετε σύντομα τα παρακρατηθέντα σε όσους δικαιούταν το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας από την έκδοση του παρόντος νόμου 2017 έως και σήμερα;

 

Γεώργιος Κυλινδρής Ίλαρχος,

Αντιπρόσωπος στην ΠΟΜΕΝΣ. Πρώην Μέλος ΔΣ ΕΣΠΕΛ.

 

LEAVE A REPLY