τορπιλισμός της Έλλης

Ο τορπιλισμός της Έλλης όπως παρουσιάζεται μέσα από τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων της εποχής. Δείτε πώς αποτυπώθηκε το τραγικό γεγονός.

 

 

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ :

“Το καταδρομικόν Έλλη ετορπιλλίσθη χθες υπό υποβρυχίου αγνώστου εθνικότητας και εβυθίσθη. Ήτο ηγκυροβολημένον 800μ. εξώθι του λιμένος της νήσου Τήνου. Οι νεκροί και οι τραυματίαι. Τα ληφθέντα αμέσως κυβερνητικά μέτρα επιστολής της Α.Μ. του Βασιλέως. Ημερήσια Διαταγή του κ. Μεταξά”

ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ

 

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ :

“Ο εις Τήνον απεσταλμένος περιγράφει τας λεπτομέρειας του τορπιλισμού της Έλλης. Αι τελευταίαι στιγμαί του θρυλικού πολεμικού”

ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ

 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ :

“Ετορπιλλίσθη χθες το καταδρονικό Έλλη υπό αγνώστου υποβρυχίου έξω του λιμένος της νήσου Τήνου εβυθίσθη φλεγόμενον παρά τον ηρωισμόν του πληρώματος”

ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΕ ΕΛΛΗΣ

 

ΕΘΝΟΣ :

“Ο τορπιλλισμός της Έλλης χθες εις την Τήνον υπό άγνωστου υποβρυχίου. Ο επίσημος κατάλογος των θυμάτων”

ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ :

“Ο τορπιλλισμός της Έλλης υπό αγνώστου υποβρυχίου εις την προβλήτα της Τήνου. Από το πλήρωμα εις εφονεύφθη 4 εξηφανίσθησαν και 31 ετραυματίσθησαν. Ο στόλος ύψωσε μεσίστιους σημαίας”

ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ

 

Η ΠΡΩΪΑ :

“Το Εύδρομον Έλλη ετορππιλήσθη άνανδρως υπό αγνώστου υποβρυχίου εις τον λιμένα της Τήνου. Το πολεμικόν εβυθίσθη φέρον τον μέγαν σημαιοστολισμόν λόγω της εορτής της Μεγαλόχαρης. Εκ του πληρώματος εφονεύφθη εις κελευστής και ετραυματίσθησαν 29 άνδρες. Δύο εκ των τριών ριφθεισών τορπίλλων έπληξαν τον κυματοθραύστην του λιμένος. Έκτακτοι ενέργειαι της κυβερνήσεως. Το πένθος εις τον στόλον.”

ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ

 

ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ :

“Η στυγερά δολοφονία αποκαλύπτεται. Ιταλικόν υποβρύχιον ετορπίλλισε την Έλλην. Επί των θραυσμάτων διεπιστώθησαν τα ιταλικά σήματα”

ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ

 

Ο τορπιλισμός της Έλλης. Η ιστορία και τα χαρακτηριστικά του πλοίου

Τορπιλισμός της Έλλης : Το παρασκήνιο των προκλήσεων που προηγήθηκαν

Ο τορπιλισμός της Έλλης και η διαχείρισή του από τον Ιωάννη Μεταξά

Ο τορπιλισμός της Έλλης: Πώς αντιμετωπίστηκε το γεγονός από την Κύπρο.

Τορπιλισμός της Έλλης : Η αντίδραση του ελληνικού στόλου

 

LEAVE A REPLY