Ημερίδα με Θέμα «Προστασία Περιβάλλοντος Μέσω της Διαχείρισης Ενέργειας»

Το ΓΕΣ πραγματοποιεί δράσεις, που έχουν σκοπό τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού, όπως αυτό της περιβαλλοντικής προστασίας, διαχείρισης και οργάνωσης.

 

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, συνεχίζει να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί δράσεις, που έχουν σκοπό τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού, αλλά και την ενημέρωσή του για επίκαιρα θέματα της εποχής, όπως αυτό της περιβαλλοντικής προστασίας, διαχείρισης και οργάνωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018, διοργανώθηκε, με μέριμνα της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΣ», στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Αλεξανδρούπολης, Ημερίδα με θέμα «Προστασία Περιβάλλοντος Μέσω της Διαχείρισης Ενέργειας».

Ημερίδα με Θέμα «Προστασία Περιβάλλοντος Μέσω της Διαχείρισης Ενέργειας»

Στην Ημερίδα, παρουσιάσθηκαν επίκαιροι προβληματισμοί, τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και δράσεις που έχουν αναπτυχθεί από την Μεραρχία, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης (διαλογής) των απορριμμάτων στην πηγή.

Ημερίδα με Θέμα «Προστασία Περιβάλλοντος Μέσω της Διαχείρισης Ενέργειας»

Εισηγητές ήταν ο κος Φαλέκας Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κος Φώτιος Τσάγκας ως εκπρόσωπος του φορέα Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων (ΒΙΑΜΑΘ), καθώς και Αξιωματικοί περιβάλλοντος της Μεραρχίας.

Ημερίδα με Θέμα «Προστασία Περιβάλλοντος Μέσω της Διαχείρισης Ενέργειας»

Μεριμνούμε, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΘΑ και του ΓΕΕΘΑ, για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας στην κατεύθυνση «Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος».

Ημερίδα με Θέμα «Προστασία Περιβάλλοντος Μέσω της Διαχείρισης Ενέργειας»

Ημερίδα με Θέμα «Προστασία Περιβάλλοντος Μέσω της Διαχείρισης Ενέργειας»