Φωτογραφία Αρχείου

Υπαξιωματικοί: Λεπτομερή ενημέρωση για τις αποφάσεις που έχει λάβει η πολιτική Ηγεσία μετά τις συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς παρέχει ο ΣΥΚΣ.

Πιο αναλυτικά ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ), ενημερώνει τα μέλη του ότι, έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Άμυνας κ. Χριστόφορο Φωκαίδη αναφορικά με τους Κανονισμούς των Μονίμων Υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς.

Ο ΣΥΚΣ, ως το νόμιμα αρμόδιο όργανο, εκπροσωπεί όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες των Υπαξιωματικών και σκοπός του είναι το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων των κατηγοριών.

Στις 6 συνολικά συναντήσεις που έγιναν μεταξύ της ομάδας των Μονίμων Υπαξιωματικών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Υπουργού Άμυνας, στις 9, 23, 29 Αυγούστου καθώς και 4, 11, 19 Σεπτεμβρίου 2017, έχουν συζητηθεί πρόνοιες του προσχεδίου των Κανονισμών που ετοιμάστηκε και μας δόθηκε από το Υπουργείο.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, πρόνοιες αναφορικά με την ανέλιξη των Μονίμων Υπαξιωματικών, τις θέσεις και τις προαγωγές τους, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από τον Υπουργό, εξασφαλίζεται η συνεχής ροή τους και θα γίνουν αρκετές τον Δεκέμβριο του 2017, τον Απρίλιο του 2018, το 2019 και στη συνέχεια ένας αριθμός κάθε χρόνο για τα επόμενα 7 χρόνια (συνολικά για 10 χρόνια).

Έχουν επιτευχθεί σημαντικές τροποποιήσεις σε άρθρα στα οποία είχαμε αρκετές διαφωνίες, όπως για παράδειγμα τον χρόνο διοικήσεως και τα υποχρεωτικά σχολεία για να δικαιούται κάποιος προαγωγή στον επόμενο βαθμό, ενώ έντονη ήταν η διαφωνία του ΣΥΚΣ στην κατάργηση της αρχαιότητας των Υπαξιωματικών καθώς επίσης και στα τιμωρητέα μέτρα, όπως τα θεωρήσαμε, για τους Υπαξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας. Όλα αυτά τελικά έχουν ρυθμιστεί.

Στην τελευταία μας συνάντηση, αφού έγιναν όσες τροποποιήσεις κατέστη δυνατόν να συμφωνηθούν, συνηγορήσαμε να προχωρήσει η διαδικασία των εν λόγω Κανονισμών στη Νομική Υπηρεσία προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάθεση τους στη Βουλή, λαμβανομένου υπόψιν τα στενά χρονικά περιθώρια που απομένουν, λόγω προεκλογικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουμε θέσει ενώπιον του Υπουργού καθώς και αυτά που έγιναν αποδεκτά από τον Υπουργό αναφορικά με την ανέλιξη τόσο των Υπαξιωματικών με απευθείας διορισμό, όσο και των Υπαξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ, σημειώνουμε ότι, δεν μας ικανοποιούν στο επιθυμητό επίπεδο, πλην όμως, υπό τις περιστάσεις, δεν μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο για την προώθηση και ψήφιση των Κανονισμών.

Στόχος του ΣΥΚΣ είναι η συνεχής ροή ανέλιξης όλων των Υπαξιωματικών, μετά από την διαχρονική καθήλωση τους στη στασιμότητα που επήλθε, όχι από δική τους υπαιτιότητα.

Ο ΣΥΚΣ θεωρεί ότι, υπό τις περιστάσεις, καθότι επρόκειτο για Κανονισμούς που προωθούσε το Υπουργείο, αξιοποίησε στο έπακρο όλα τα ενδεδειγμένα μέσα που του επέτρεπαν, προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω κάνοντας ακόμα ένα βήμα μπροστά, για άρση της στασιμότητας στην ανέλιξη των Υπαξιωματικών.

Οπωσδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΚΣ θα συνεχίσει με τον ίδιο δυναμισμό τις προσπάθειες του για περαιτέρω καλυτέρευση των Κανονισμών όπου εντοπίζεται.

Ο ΣΥΚΣ θα διοργανώσει σύντομα, συγκέντρωση ενημέρωσης των μελών του, Μονίμων Υπαξιωματικών, επί των Κανονισμών, όπως αυτό έπραξε και στην περίπτωση των Εθελοντριών και των ΕΠΥ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλχίας (ΔΒ) Κατερίνα Μαρκουλλίδου

LEAVE A REPLY